vente-oldtimerpièces détachées autovéhicules accidentés

Newsletter

Search

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 18h00

Samedi de 8h30 à 12h00
Possibilité de rendez-vous au 0477/22.31.21

165 rue de Tournai
7972 Quevaucamps

Tél. : 069/59 09 12
Gsm : 0477/22 31 21
Fax : 069 78 18 89

schadewagens, ongevalwagens, schadeauto's, ongevalauto's

There are 34 products.


BELANGRIJK - IMPORTANT - WICHTIG - WAZNE
1. De voertuigen op deze website worden niet hersteld noch technisch gekeurd noch thuisgeleverd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen op de bestelbon. 

2.Potentiële kopers van aangeboden voertuigen dienen zich voor de aankoop ter plaatse te vergewissen over de reële toestand van de voertuigen. Kopers die toch beslissen op afstand te kopen, en op basis van door deze website ter beschikking gestelde multimediabestanden, zoals afbeeldingen en/of filmfragmenten, kunnen zich achteraf niet beklagen dat de reële toestand van het voertuig afwijkt van deze op de multimediabestanden. In casu verborgen gebreken, schade of slijtage ontstaan door de impact van het ongeval of die reeds bestonden ervoor. Afwijkingen tussen de reële en de visuele toestand van het voertuig kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding noch de annulering van de verkoop. 

3. De informatie op deze website is van algemene aard en uitsluitend gericht aan handelaars. Particulieren aanvaarden dat ook zij op eigen risicio aan handelaarsvoorwaarden kopen. Dwz. dat zij een voertuig zullen verwerven dat noch hersteld, noch technisch gekeurd, noch geleverd zal worden noch enige vorm van garantie zal genieten gelet op de gebreken aan overeenkomst met het origineel af fabriek en de lagere kostprijs waarin het risico op verborgen gebreken ingecalculeerd is. Alle voertuigen worden aldus verkocht zonder enige vorm van waarborgen dit voor alle zichtbare en onzichtbare schade en slijtage van welke aard ook. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een bindend persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

 

CONTACT EXPORT :

Mr. MORY Julien 

tel: +32 (0) 69 59.09.12 

Email: ventes@ajmcar.com 

 


More